1. Organizator

UKS „Azymut 45” Gdynia
81-578 Gdynia ul. Wiczlińska 33
http://azymut45gdynia.org

2. Partnerzy

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni – etap 1
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni - etap 2
Politechnika Gdańska - etap 3
Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni - etap 4
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych w Gdańsku - etap 5
Szkoła Podstawowa nr 42 w Gdyni - etap 6
Piekarnia – Cukiernia Szydłowscy w Gdańsku – wszystkie etapy

3. Zespół organizacyjny

Kierownik Zawodów: Agata Porzycz tel. +48 502 283 461
Sędzia Główny: Jerzy Porzycz

4. Forma zawodów

Nocne zawody w Biegu na Orientację - rozgrywane głównie na osiedlach i w parkach - z klasyfikacją łączną po VI etapach (4 najlepsze liczą się do klasyfikacji końcowej). Dopuszcza się możliwość startu w zespołach.
Zawody polegają na pokonaniu trasy od startu do mety, poprzez zadane w kolejności punkty kontrolne, które należy potwierdzić za pomocą elektronicznego chipa. Zawodnik porusza się w terenie, korzystając z mapy otrzymanej od organizatorów na starcie z wyrysowaną trasą .
Zawody będą przeprowadzone w formie przystępnej dla amatorów, umożliwiając uczestnictwo i dobrą zabawę nawet osobom debiutującym w imprezie na orientację.
Szczegółowy opis każdego z etapów będzie zamieszczany na stronie zawodów w zakładce „Komunikat Techniczny”.

5. Miejsce i termin

E1 - 26.10.2023 Gdynia Kamienna Góra
E2 - 23.11.2023 Gdynia Obłuże
E3 - 14.12.2023 Gdańsk Politechnika
E4 - 18.01.2024 Gdynia Oksywie
E5 - 22.02.2024 Gdańsk Oliwa
E6 - 07.03.2024 Gdynia Karwiny

6. Program zawodów

18.00 – 18.45 czynne Biuro Zawodów
19.00 – Start – minuta „00”

7. Kategorie

A – Płotka - trasa ok. 1,0 – 1,5 km
Trasa łatwa (poprowadzona głównie na obszarze przylegającym do Centrum Zawodów);
polecana dla najmłodszych i początkujących pokonujących trasę samodzielnie.

A' – Płotka R - trasa ok. 1,0 – 1,5 km
Trasa taka sama jak Płotka, tylko przeznaczona dla pokonujących ją w grupach lub dziecko z opiekunem.

B – Pstrąg – trasa ok. 2,0 – 2,5 km
Trasa średnia (przebiega głównie w okolicy Centrum Zawodów);
polecana młodym uczestnikom zawodów oraz zawodnikom średniozaawansowanym.

C – Pirania - trasa ok. 3,0 – 3,5 km
Trasa wymagająca technicznie (przebiega po całym terenie zawodów);
polecana zarówno początkującym jak i zaawansowanym orientalistom; stopień trudności tras w tej kategorii nie odbiega od kategorii Rekina, natomiast są one zdecydowanie krótsze.

D – Rekin – trasa ok. 4,0 – 5,5 km
Trasa wymagająca technicznie (przebiega po całym terenie zawodów); 
polecana wszystkim tym, którzy nie boją się wyzwań i chcieliby zmierzyć się z najlepszymi biegaczami na orientację w naszym województwie.

Długości tras są podawane w linii powietrznej z uwzględnieniem omijania stałych przeszkód (zabudowania, ogrodzenia). Rzeczywista długość przebiegniętej trasy zawsze jest nieco dłuższa, w zależności od wyboru wariantu pokonania trasy.

8. Uczestnictwo i Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

Informujemy, że zgłaszając się na nasze zawody wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie Państwa wizerunku do celów organizacji zawodów (m.in. zamieszczenie na liście zgłoszonych, na liście startowej, na liście wyników, publikacja zdjęć z zawodów).

Uwaga: podczas biegu obowiązkowe są kamizelki odblaskowe!

9. Termin Zgłoszeń i Płatności

Jeśli komunikat techniczny nie stanowi inaczej to:

I Termin zgłoszeń upływa dwa dni przed startem, czyli we wtorek przed każdym kolejnym etapem – należy zgłosić się  poprzez dostępny na stronie PZOS formularz zgłoszeniowy lub na podany tutaj adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org.

II Termin zgłoszeń upływa dzień przed startem, czyli w środę przed każdym kolejnym etapem – należy zgłosić się  na podany tutaj adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

III Termin zgłoszeń upływa w dniu startu, czyli w czwartek w godzinach 18.00-18.45 – należy zgłosić się na miejscu w Biurze Zawodów.

Uwaga! Przy zgłoszeniu w dniu biegu nie gwarantujemy startu w wybranej przez uczestnika kategorii, zależy to od dostępności map.

Opłata startowa za poszczególne etapy:        
                                                         I termin          II i III termin
Uczestnicy do 18 lat                  -  15,00zł          - 20,00zł
Uczestnicy powyżej 18 lat         -  20,00zł          - 30,00zł
Wypożyczenie chipa SI                             - 5,00zł
Zgubienie chipa SI organizatora           - 300,00zł

Płatności można dokonać:
przelewem - na konto klubu UKS „Azymut 45” w Santander Bank Polska 2/O Gdynia
61 1090 1102 0000 0001 1522 1619
(dowód wpłaty należy okazać w Biurze Zawodów)
gotówką w Biurze Zawodów.

10. Klasyfikacja 

Do końcowej klasyfikacji XI edycji „Nocnego Azymutu” zalicza się wyniki 4 z 6 etapów. Zawodnicy, którzy wystartują w mniej niż czterech biegach, nie zostaną sklasyfikowani.

Na poszczególnych etapach zawodnicy zdobywają taką ilość punktów, jakie zajęli miejsce, czyli za 1miejsce – 1pkt, za 2 miejsce – 2pkt, itd…..

Uczestnicy, którzy nie ukończyli trasy, a więc mają „nkl”, otrzymują za ten etap n+5 punktów, gdzie „n” to ilość zawodników w kategorii na danym etapie (jeśli wystartowało np. 25 zawodników, to biegacz, który nie zaliczył trasy, zdobywa 30 punktów).

W klasyfikacji końcowej zwyciężają zawodnicy, którzy zdobyli najmniejszą ilość punktów w poszczególnych kategoriach.

W przypadku równej ilości punktów o wyższej pozycji decyduje wynik z ostatniego etapu, jeżeli zawodnicy nie startowali na ostatnim etapie, to liczy się wynik przedostatniego etapu itd..

Uczestnik za każdym razem zdobywa punkty w tej kategorii, w której wystartował.

11. Wyniki

Wstępne wyniki będą dostępne w Centrum Zawodów w miarę przybiegania kolejnych zawodników. Wyniki oficjalne będą dostępne na naszej stronie.

12. Świadczenia

Organizatorzy w ramach udziału zapewniają uczestnikom:
- kolorową, unikatową mapą terenu zawodów z nadrukowaną trasą
- opisy punktów kontrolnych (do pobrania w boksie startowym)
- obsługę logistyczną i sędziowską zawodów
- magiczną herbatę z sokiem malinowym
- słodki poczęstunek na mecie
- moc świeżego powietrza
- porcję dobrego humoru
- niesamowite towarzystwo pozytywnie zakręconych ludzi

13. Nagrody

Po zakończeniu ostatniego etapu, odbędzie się uroczysta ceremonia zakończenia XI edycji NA wraz z wręczeniem dyplomów i nagród dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii. Nagrodzimy także najlepsze kobiety w poszczególnych kategoriach.

W trakcie zakończenia odbędzie się losowanie dodatkowych nagród wśród wszystkich uczestników imprezy obecnych na losowaniu.

Przed każdym etapem odbędzie się losowanie upominków, wśród zgłoszonych uczestników biegu - wylosowany uczestnik po ukończeniu trasy może odebrać nagrodę w biurze zawodów.

14. Inne

Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów będą umieszczane w komunikatach technicznych na stronie.

Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania zasad symboliki map sprinterskich.

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; każdy z zawodników startuje na własną odpowiedzialność i oświadcza, że w przypadku uszczerbku na zdrowiu podczas udziału w zawodach nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu od organizatora zawodów lub zarządcy terenu na którym zawody się odbywają.

Wpłacenie opłaty startowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

Uczestnik odpowiada finansowo za zgubienie chipa SI organizatora - koszt wynosi 300zł.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pełnoletniego opiekuna grupy lub rodzica.

Zawody będą się odbywać bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego regulaminu.

Uwaga: podczas biegu obowiązkowe są kamizelki odblaskowe!