Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Lista Startowa
Etap 4 - Gdynia Działki Leśne - 1.09.2022

1. Organizator


UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org
 

2. Zespół organizacyjny


Kierownik III edycji:   Agata Porzycz
Sędzia główny:          Grzegorz Porzycz
Sędzia etapu:            Piotr Pesta

 

3. Program zawodów


18:00 – 18:30         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników

18:30                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów

 

Liceum Ogólnokształcące nr 2 - Gdynia ul. Wolności 22B

 

 https://goo.gl/maps/2oTQR1sbiKFSEeAw8

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie punktów


Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa


"Grabówek"
Skala 1:5000 e – 2,5m  aktualność: sierpień 2022
Autor: Oleksandr Cepurdej

 

7. Teren

Teren zawodów charakteryzuje się w części prostą zabudową mieszkalną, a w części obszarem leśnym. Na obszarze zawodów występują zarówno blokowiska, domy jednorodzinne, jak i tereny zalesione z różną przebieżnością i różnicą wysokości.


Przypominamy, żeby zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu!!!

 

8. Trasy


A – Płotka     długość 1,2 km     9 PK                  

B – Pstrąg     długość 2,1 km    17 PK                

C – Pirania    długość 3,0 km     21 PK                  

D – Rekin      długość 4,0 km     29 PK                

 

9. Limit czasu


Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 80 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.

 

10. Zgłoszenia


I termin - do dnia 30.08.2022 (wtorek) przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia”

II termin - do dnia 31.08.2022 (środa) na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org lub formularz

III termin - w dniu biegu do godziny 18.00 w Biurze Zawodów
 

 

11. Listy startowe


Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 31.08 (środa) 

 

12. Inne


Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

*Polityka prywatności