1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-134 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny IV edycji:      Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                  Adam Pesta
Sędzia etapu:                         Adam Pesta
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start masowy kategorii Rekin
19:05                      Start masowy kategoria Pirania
Pozostałe kategorie startują według minut startowych
 

4. Centrum zawodów

Szkoła Podstawowa nr 33
ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia

 TUTAJ

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

"Oksywie Górne"

Skala 1:4000 e – 5m  aktualność: lipiec 2023
Autor: Jerzy Porzycz
 

7. Teren

Obszar zawodów obejmuje tereny mieszkalne składające się zarówno z budynków wielorodzinnych jak i jednorodzinnych.

Prosimy zwrócić uwagę na występujące tereny prywatne.

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i nie pokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami

Teren zawodów obejmuje ulice osiedlowe, na których odbywa się normalny ruch pojazdów. Prosimy wszystkich zawodników o zachowanie ostrożności, przypominamy, że zawodnik nie ma pierwszeństwa przed samochodem.
 

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,1 km           9 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 2,1 km           15 PK         
C – Pirania    długość 3,3 km           21 PK          
D – Rekin      długość 4,5 km            24 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 04.09.2023 (poniedziałek) do godziny 23.59 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

II termin - najpóźniej w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie w dniu 05.09 (wtorek).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.