1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-134 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Policealna Szkoła dla Dorosłych Kolegium Miejskiego w Gdyni
ul. Raduńska 21
81-057 Gdynia

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny V edycji:      Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                  Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                         Jagoda Białogrodzka
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start pierwszego zawodnika

4. Centrum zawodów

Policealna Szkoła dla Dorosłych Kolegium Miejskiego w Gdyni
ul. Raduńska 21
81-057 Gdynia

 TUTAJ

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

Chylonia Centrum

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: czerwiec 2024
Autorzy: Jerzy Porzycz, Jacek Nowak, aktualizacja: Jerzy Porzycz

7. Teren

Część Gdyńskiej dzielnicy Chylonia, znajdujący się pomiędzy ulicami: Kartuska, Morska, Swarzewska. Teren zabudowany, głównie blokami mieszkalnymi. Występują spore przewyższenia.

Na osiedlowych ulicach odbywa się ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu.

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,0 km           9 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 2,0 km           12 PK         
C – Pirania    długość 3,1 km           16 PK          
D – Rekin      długość 3,8 km            24 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 05.06.2024 (środa) do godziny 20.00 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

II termin - do dnia 05.06.2024 (środa) do godziny 20  na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org

III termin - najpóźniej w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie w dniu 05.06 (środa).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.