1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
 

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny IV edycji:      Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                  Anna Pesta
Sędzia etapu:                         Adam Pesta
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Gdynia ul. Chwaszczyńska 26

 https://goo.gl/maps/DC94Yj4uaKjxvRjAA

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

"Karwiny III"

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: maj 2023
Autor: Jerzy Porzycz, Mateusz Wensław, aktualizacja: Anna Pesta
 

7. Teren

Teren osiedla mieszkaniowego z lat 70-80tych XX wieku z gęstą siecią dróg osiedlowych. Przewyższenia terenu sięgające 15-20 m.

Teren zawodów obejmuje ulice osiedlowe, na których odbywa się normalny ruch pojazdów. Prosimy wszystkich zawodników o zachowanie ostrożności, przypominamy, że zawodnik nie ma pierwszeństwa przed samochodem.

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i nie pokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami.
 

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,0 km           9 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 1,4 km           14 PK         
C – Pirania    długość 2,1 km           20 PK          
D – Rekin      długość 2,6 km            22 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 15.05.2023 (poniedziałek) do godziny 23.59 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail zgloszenia@azymut45gdynia.org.

II termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane na stronie w dniu 16.05 (wtorek).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.