1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Cylkowskiego 5
81-465 Gdynia
 

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny X edycji:      Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                 Oleksandr Cepurdej
Sędzia etapu:                        Agata Porzycz
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów

Szkoła Podstawowa nr 34 - Gdynia ul. Cylkowskiego 5

    https://goo.gl/maps/fh2qse2XPfHmPAkR6
 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

Gdynia Redłowo

Skala 1:4000 e – 5m  aktualność: luty 2023
Autor: Oleksandr Cepurdej
 

7. Teren

Obszar zawodów obejmuje tereny mieszkalne na zachodniej stronie wysoczyzny morenowej zwaną Kępą Redłowską. Przewyższenia na zboczach do 70m. Teren mieszkalny składa się z budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Duża ilość stromych schodów i ślepych zaułków. 

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i nie pokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami (szczegóły zasad sprinterskiego biegu na orientację w zakładce Regulamin).

Na osiedlowych ulicach odbywa się ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu. Obowiązują kamizelki odblaskowe (będzie możliwość zakupienia w Biurze Zawodów w cenie 10zł).
 

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,3 km           10 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 2,1 km           13 PK         
C – Pirania    długość 3,2 km           17 PK          
D – Rekin      długość 4,0 km            20 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 1.03.2023 (środa) do godziny 20.00 przez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 

II termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane tutaj w dniu 1.03 (środa).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Podczas biegu obowiązkowe elementy odblaskowe na ubraniu.