1. Organizator

UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych
ul. Czyżewskiego 31
80-336 Gdańsk
 

2. Zespół organizacyjny

Sędzia Główny XI edycji:     Jerzy Porzycz
Budowniczy Tras:                 Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                        Grzegorz Porzycz
 

3. Program zawodów

18:00 – 18:45        Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników
19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych
ul. Czyżewskiego 31
80-336 Gdańsk

    TUTAJ
 

5. Potwierdzanie i wyposażenie Punktów Kontrolnych

Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa

"Dwór Ludolphine"
Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: luty 2024
Aktualizacja: Jerzy Porzycz
 

7. Teren

Teren zawodów charakteryzuje się w części prostą zabudową mieszkalną, a w części obszarem leśnym. Na obszarze zawodów występują zarówno blokowiska, domy jednorodzinne, jak i tereny zalesione z różną przebieżnością i różnicą wysokości.
Preferowane obuwie: buty z bieżnikiem.

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i nie pokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami

Teren zawodów obejmuje ulice osiedlowe, na których odbywa się normalny ruch pojazdów. Prosimy wszystkich zawodników o zachowanie ostrożności, przypominamy, że zawodnik nie ma pierwszeństwa przed samochodem.

Obowiązują kamizelki odblaskowe (będzie możliwość zakupienia w Biurze Zawodów w cenie 20zł).
 

8. Trasy

A – Płotka     długość 1,0 km           10 PK     
A' - Płotka R    
B – Pstrąg     długość 2,0 km           16 PK         
C – Pirania    długość 2,8 km           21 PK          
D – Rekin      długość 3,3 km            24 PK          
 

9. Limit czasu

Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.
 

10. Zgłoszenia

I termin - do dnia 21.02.2024 (środa) do godziny 20.00 przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZOS lub na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org

II termin - do dnia 21.02.2024 (środa) do godziny 23.59 na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org

III termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów (w tym przypadku nie gwarantujemy mapy z wybraną trasą)
 

11. Listy startowe

Listy startowe zostaną opublikowane w dniu 21.02 (środa).
 

12. Inne

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Podczas biegu obowiązkowe są elementy odblaskowe na ubraniu.

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach organizacyjnych.