Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Zgłoszenia
Lista Zgłoszonych
wyniki
Archiwum
Etap 2 - Gdańsk Żabianka 24.11.2022

1. Organizator


UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org

 

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego
ul. Subisława 22
80-335 Gdańsk
 

2. Zespół organizacyjny


Sędzia Główny X edycji:         Grzegorz Porzycz
Budowniczy Tras:                  Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                        Agata Porzycz

 

3. Program zawodów


18:00 – 18:45         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników

19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów


Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego ul. Subisława 22 80-335 Gdańsk

 

     https://goo.gl/maps/tB6Q4n4c9DmP7CqE7

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie punktów


Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent. Potwierdzenie punktów polega na włożeniu chipa, który posiada zawodnik, do stacji kontrolnej znajdującej się na punkcie. Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa


"Osiedle Młodych"

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: listopad 2022
Autorzy: Majciej Hewelt, Oleksandr Cepurdej; aktualizacja: Jerzy Porzycz

 

7. Teren


Terenem zawodów jest teren osiedla przyległy do Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. Jest to typowa zabudowa osiedla z końca XX wieku, na terenie zawodów występują także tereny półotwarte oraz pagórki.

Na osiedlowych ulicach ruch samochodowy jest niewielki, jednak należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu.
Zalecamy start w obuwiu płaskim.


8. Trasy


A – Płotka     długość 1,3 km           10 PK     

A' - Płotka R    

B – Pstrąg     długość 2,1 km           12 PK         

C – Pirania    długość 3,2 km            19 PK          

D – Rekin      długość 4,0 km           26 PK          

 

9. Limit czasu


Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.

 

10. Zgłoszenia


I termin - do dnia 23.11.2022 (środa) do godziny 20.00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia" lub na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 

II termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów

 

 

11. Listy startowe


Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 23.11 (środa) 

 

12. Inne


Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

Podczas biegu obowiązkowe elementy odblaskowe na ubraniu

*Polityka prywatności