Co to jest
Aktualności
Regulamin
Komunikat Techniczny
Zgłoszenia
Lista Zgłoszonych
wyniki
Archiwum
ListaStartowa
Etap 4 - Gdańsk Żabianka AWFiS - 13.01.2022

1. Organizator


UKS “Azymut 45” Gdynia
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
www.azymut45gdynia.org 


2. Zespół organizacyjny


Sędzia Główny IX edycji:        Adam Pesta
Budowniczy Tras:                   Jerzy Porzycz
Sędzia etapu:                         Adam Pesta

 

3. Program zawodów


18:00 – 18:45         Otwarcie biura zawodów i przyjmowanie zawodników

19:00                      Start pierwszego zawodnika
 

4. Centrum zawodów


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 80-336 Gdańsk ul. Kazimierza Górskiego 1

 

     https://goo.gl/maps/SGV1FYauj5kqhuyN7

 

5. Potwierdzanie i wyposażenie punktów


Zawody zostaną przeprowadzone za pomocą elektronicznego systemu potwierdzania punktów SportIdent, który będzie działał w bezdotykowym systemie Air.  Punkt kontrolny składa się z metalowego stelaża, na którym znajduje się element odblaskowy w postaci lampionu, oraz elektroniczna stacja z numerem punktu. Numery na stacjach są zgodne z numerami podanymi w opisach punktów.
 

6. Mapa


"AWFiS"

Skala 1:4000 e – 2,5m  aktualność: styczeń 2022
Autor: Oleksandr Cepurdej

 

7. Teren


Obszar zawodów obejmuje teren AWFiS. Teren charakteryzuje się niską zabudową, gęstą siecią dróg i terenami otwartymi.
 

Na terenie AWFiS jest niewielki ruch samochodowy, jednak należy zachować szczególną ostrożność i poszanowanie zasad poruszania się na drogach i w ich pobliżu.
 

Prosimy o przestrzeganie zasad fair play i niepokonywanie obiektów niezgodnie z zasadami. Szczególnie prosimy o nieprzeskakiwanie przez wysokie płoty!
 

Obowiązują kamizelki odblaskowe (będzie możliwość zakupienia w Biurze Zawodów)


8. Trasy


A – Płotka     długość 1,1 km           10 PK         

B – Pstrąg     długość 1,7 km           13 PK         

C – Pirania    długość 2,5 km            17 PK          

D – Rekin      długość 4,1 km           21 PK          
 

Długości tras liczone są w linii powietrznej

 

9. Limit czasu


Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu, wynoszący 90 minut od momentu indywidualnej minuty startu. Po przekroczeniu limitu czasu zawodnik powinien udać się niezwłocznie na metę, nawet jeżeli nie ma potwierdzonych wszystkich punktów.

 

10. Zgłoszenia


I termin - do dnia 11.01.2022 (wtorek) przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Zgłoszenia” 

II termin - do dnia 12.01.2022 (środa) na adres e-mail: zgloszenia@azymut45gdynia.org 

III termin - w dniu biegu do godziny 18.30 w Biurze Zawodów
 

Studenci i pracownicy AWFiS (po okazaniu legitymacji), którzy zgłoszą się do środy 12.01.2022- start bezpłatny

 

11. Listy startowe


Listy startowe zostaną opublikowane na stronie zawodów w dniu 12.01 (środa) 

 

12. Inne


Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne

Na zawodach obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego z COVID-19

*Polityka prywatności